Martin Lascoux

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
martin.lascoux[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6416
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23