Maria Uscka-Perzanowska

Forskningsassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
maria.uscka[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23