Maria Schildt

Universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
maria.schildt[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 6250
Personlig webbsida:
http://www.musik.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23