Karin Schönning

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
karin.schonning[AT-tecken]physics.uu.se
Personlig webbsida:
http://www3.tsl.uu.se/~schonnin
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23