Francesco Pipicella

Doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
francesco.pipicella[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
francesco.pipicella[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1410
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23