Bowen Yang

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
bowen.yang[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23