Patrick Pearson

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
patrick.pearson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23