Marije Poort

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
marije.e.poort[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Senast uppdaterad: 2021-09-23