Sarah Linden Pasay

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
sarah_linden.pasay[AT-tecken]ekhist.uu.se
Mobiltelefon:
072-2249131
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kursadministratör vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
sarah_linden.pasay[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Mobiltelefon:
072-2249131
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23