Johannes Borgström

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
johannes.borgstrom[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3165
Rumsnummer:
ÅNG 105156
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23