Matilda Lindgren

Doktorand vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
matilda.lindgren[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i genusvetenskap och reproduktiv medicin inom forskarskolan Womher.

I min forskning undersöker jag beslutsfattande inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och kombinerar flera olika metoder, bl.a. fältstudier, intervjuer och analys av policydokument samt kunskapsstöd för klinisk personal.

Forskningsprojektet ingår i Uppsala Universitets satsning på kvinnors mentala hälsa genom forskarskolan Womher.

Nyckelord: gender and sexuality queer theory assisted reproductive technologies family and kinship studies reproductive health gender and health reproductive decision-making

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Matilda Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09