Maria Wojtowicz

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
maria.wojtowicz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-0219465
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Wojtowicz
Senast uppdaterad: 2021-03-09