Maria Romare Strandh

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
maria.romare.strandh[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Hi! I'm a PhD student since the spring of 2021 and a part of the WOMHER research school. I work in a project about mental health among parents with cancer. The working title of my theses is: "Being a parent with cancer: Consequences for psychological well-being, parenting self-efficacy, and family functioning".

Read more about the CONNECTED-project that I'm part of here:
www.connectedprojektet.com/

Nyckelord: research womher mentalhealth interdisciplinary centre psykiskohälsa

Doktorand vid det tvärvetenskapliga forskningscentret WOMHER - Women´s Mental Health during the Reproductive Lifespan, centrum för kvinnors psykiska hälsa.

Läs mer om CONNECTED-projektet jag arbetar med här:
https://www.connectedprojektet.com/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Romare Strandh
Senast uppdaterad: 2021-03-09