Linda Moberg

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6667
Mobiltelefon:
073-4697613
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Mobiltelefon:
073-4697613
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Linda Moberg är Docent i statskunskap och arbetar som forskare i gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Hon är också affilerad till Statsvetenskapliga institutionen, där hon genomför merparten av sin undervisning.

Hennes forskningsintressen rör offentlig förvaltning och svensk välfärdspolitik. Ett centralt tema i hennes forskning är den politiska styrningen av äldreomsorg och sjukvård. Särskilt intresserad är hon av de senaste decenniernas organisatoriska och reformpolitiska förändringar, så som privatisering och valfrihet, samt vilka konsekvenser dessa har haft för de offentliga välfärdstjänsternas kvalitet. I nuvarande forskningsprojekt studerar hon vilka effekter statlig tillsyn har i äldreomsorg, sjukvård och grundskola samt vilken roll svenska förvaltningsdomstolar har för realiseringen av Socialtjänstlagens intentioner. Hon har bred undervisningserfarenhet från kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Moberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09