Alkistis Skalkidou

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Alkistis.Skalkidou[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5679
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Född i Atén, Grekland, år 1977, Alkistis fick läkarlegitimation år 2000 och disputerade inom epidemiologi år 2005, båda vid Atén universitet; specialist i obstetrik och gynekologi år 2010 och docent år 2011. Sedan 2017 är hon professor vid samma institution, initiativtagare till WOMHER center och forskar kring perinatal mental ohälsa. Överläkare på Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset.

Akademiska meriter: docent

Nyckelord: forskning womher centrum för kvinnors psykiska hälsa psykisk hälsa perinatal mental health tvärvetenskap longitudinal cohort postpartum depression vulvodynia register-based studies mom2b mentalhealth interdisciplinary centre centrumbildning

Född i Atén, Grekland, år 1977, Alkistis fick läkarlegitimation år 2000 och disputerade inom epidemiologi år 2005, båda vid Atén universitet. Hon flyttade till Sverige och fortsatte med post-doc studier inom förlossningsdepression på institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; hon blev specialist i obstetrik och gynekologi år 2010 och docent år 2011. Sedan 2017 är hon professor vid samma institution, en av initiativtagarna till WOMHER center och är aktivt involverad i forskning kring perinatal mental ohälsa, vulvodyni, risk för cancer efter ART, risker från olika MHT preparat och effekten av sex-steroid modulerande behandling på COVID-relaterad morbiditet. Samtidigt arbetar hon som överläkare på Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, med patienter med könsdysfori och tillstånd inom gynekologisk endokrinologi. Hon är gift och har tre döttrar.

Psykisk Ohälsa

Varje år drabbas cirka 12% av alla gravida och nyförlösta kvinnor världen över av peripartum depression (PPD). Förutom uppenbara konsekvenser, såsom kvinnans lidande, har barn till kvinnor som lider av PPD rapporterats ha en ökad risk för tidig födsel och låg födelsevikt. PPD kan också negativt påverka anknytningen mellan mamman och barnet, det sociala beteende hos barnet, samt barnets kognitiva utveckling. Några av de starkaste riskfaktorerna för att drabbas av PPD är tidigare psykisk ohälsa, brist på socialt stöd, låg inkomst, oplanerad eller oönskad graviditet, stressfulla livshändelser, samt graviditetskomplikationer.

Vestibulodyni

Vestibulodyni definieras som vulvasmärta som varar minst 3 månader utan en tydlig orsak. I Sverige är prevalensen okänd. Det uppskattas att 2–5 % av kvinnor mellan 20–30 års ålder drabbas av vestibulodyni. Internetbaserade interventioner för somatiska tillstånd har visat sig vara effektiva både vad gäller psykologiska- och sjukdomsrelaterade utfall hos patienter med kroniska somatiska tillstånd och ångest. Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet har även visat bra effekt vad gäller sexuell funktion. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en gren av KBT och fokuserar på medveten närvaro (mindfulness), exponering samt acceptans av smärta. Internetbaserad intervention grundad i ACT-principer har visat goda resultat för en svensk population med kronisk smärta, men hur en internetbaserad intervention kan påverka smärta hos patienter med vestibulodyni är dock mindre studerat.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alkistis Skalkidou
Senast uppdaterad: 2021-03-09