Thomas Götschl

Teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; System Windows

E-post:
Thomas.Gotschl[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5803
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Forskningsingenjör vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
thomas.gotschl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09