Hans Karlsson

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
hans.karlsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7893
Mobiltelefon:
070-1679287
Besöksadress:
Rum POL 106192 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde är inom kvantmekanisk molekyldynamik och numerisk kemisk fysik, ett område på gränsen mellan molekylfysik, fysikalisk kemi och beräkningsvetenskap.

Min undervisning är främst inom kvantmekanik och kemisk fysik. Jag har ett stort intresse av ämnesdidaktisk utveckling och har jobbat mycket med att använda datorlaborationer inom grundutbildningen i fysik och kemi.

Akademiska meriter: doc, FD, excellent lärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hans Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09