Ulf Jansson

Professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
Ulf.Jansson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3708
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Rum ÅNG 2314 Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD, Docent

Min forskning är inriktad på syntes och karakterisering av tunnfilmsmaterial för olika tillämpningar. Jag arbetar framförallt med kolbaserade föreningar som karbider och grafen, men även borider och oxider. En viktig del av forskningen är att designa multifunktionella material med en skräddarsydd mikrostruktur. Exempel är nanokompositer, amorfa skikt samt multilagerstrukturer med en unik kombination av mekaniska, tribologiska och elektriska egenskaper.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulf Jansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09