Johan Tysk

Professor i matematik vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
Johan.Tysk[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3208
Mobiltelefon:
070-8950107
Besöksadress:
Rum 14263 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Vicerektor vid Universitetsledningen och ledningsråd, Vicerektorer

E-post:
johan.tysk[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-8950107
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar på problem om paraboliska och stokastiska differentialekvationer, ofta motiverade av frågeställningar inom finansiell teori. Tidigare har jag forskat inom differentialgeometri.

Vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap från första juli, 2014.
Ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala och av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Akademiska meriter: PhD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Tysk
Senast uppdaterad: 2021-03-09