Staffan Jacobson

Professor i materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
staffan.jacobson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3088
Mobiltelefon:
070-7235290
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i materialvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Staffan Jacobson
Senast uppdaterad: 2021-03-09