Irene Molina

Professor i kulturgeografi, IBF vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Irene.Molina[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 6517
Mobiltelefon:
070-4057483
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
irene.molina[AT-tecken]ibf.uu.se
Mobiltelefon:
070-4057483
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Irene Molina forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseomnråden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.


Akademiska meriter: FD, docent

. Professor in Human Geography - settlement and built environment, title from Uppsala University, December 2011.

· Licenciate of Philosophy, 1986, Department of Geography, Catholic University of Chile, Santiago, (Pontificia Universidad Católica de Chile) with the thesis: El Programa de Erradicación de Campamentos en la Región Metropolitana de Santiago (1979-1984): Implicancias Socioeconómicas y Espaciales.

· Doctor degree in Human Geography at the Department of Social & Economic Geography, Uppsala University, 1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. (Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Geografiska regionstudier Nr 32, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

· Associate professor in Human Geography title from Uppsala University, September 2002.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Irene Molina
Senast uppdaterad: 2021-03-09