Per-Anders Edin

Professor i arbetsmarknadsrelationer 95 vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

E-post:
Per-Anders.Edin[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1097
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: health economics labor economics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per-Anders Edin
Senast uppdaterad: 2021-03-09