Anna Jonsson Cornell

Professor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
anna.jonsson_cornell[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7661
Mobiltelefon:
072-9999772
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt, docent i konstitutionell rätt samt prodekan för Juridiska fakulteten. Cornell är projektledare för projektet Rättsstatens princip: juridik och politik i världen, Europa och Sverige, finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse. Hon är grundare av Människorättskliniken vid Juridiska institutionen, ett Vinnovafinansierat projekt. 2020 tillträdde Cornell som generalsekreterare för IACL-IADC.

Nyckelord: konstitutionell rätt komparativ konstitutionell rätt rysk konstitutionell rätt demokrati rättsstat mänskliga rättigheter polisiärt samarbete människohandel personlig integritet grundlagstolkning internationell rätt ryssland eu konstitutionell rätt subsidiaritetsprincipen eus lagstiftningsprocess comparative constitutional law russian constitutional law eurasian studies constitutional law eu constitutional law ipmihr010

Anna Jonsson Cornell är prodekan för Juridiska fakulteten, professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt. Sedan januari 2017 är hon projektledare för projektet Rättsstatens princip: politik och juridik i världen, Europa och Sverige, som finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse. Projektet ska slutredovisas vintern 2020. Hösten 2016 grundade Cornell MR-kliniken vid Juridiska institutionen. Människorättskliniken fortsätter och är delfinansierad av Vinnova. Cornell är en av redaktörerna för the Uppsala Yearbook of Eurasian Studies som publiceras årligen av Wildy, Simmonds and Hill Publishing. Mellan september 2010 och januari 2015 var hon forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa. Hennes senaste avslutade internationella projekt projekt handlade om nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess. Resultatet är publicerat i antologin National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisbon: The Impact of the Early Warning Mechanism (Hart Publishing 2016). Jonsson Cornell har en bakgrund som östeuropaforskare med särskild fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i det forna Sovjetunionen, särskilt rysk konstitutionell rätt. Hon är medlem av Folke Bernadotte Akademins forskararbetsgrupp om Rättsstatsuppbyggnad. Hon har även forskat och publicerat om transnationell rätt med fokus på organiserad brottslighet och människohandel samt polisiärt samarbete inom EU. Under 2009 tjänstgjorde hon som expert på Rikspolisstyrelsen.

Externa uppdrag

Styrelsemedlem, Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus) (2018-)

Medlem av styrgruppen för Uppsala forum för Demokrati, Fred och Rättvisa (2018-)

Medlem av Internationaliseringsrådet (2018-)

Medlem av elektorsförsamlingen Hum-Sam (2018-)

Ordförande för Centrum för polisforskning (2017-)

Ordförande för Svenska avdeldningen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt (2016-)

Ledamot av Martin H:son Holmdahls stipendienämnd (2014-)

Ledamot av styrgruppen för Forum för Kinastudier (2014-2017)

Medlem av Folke Bernadotte Akademins forskararbetsgrupp om Rättsstatsuppbyggnad (2010-)

Styrelseledamot Civil Rights Defenders (2005-2020)

Forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, (2010-2015)

Medlem av internationella vetenskapliga komittén för ICCEES VIII world congress 2010

Interna uppdrag

Ordförande för forskningsutskottet och prodekan, Juridiska fakulteten (2018-)

Ledamot av Fakultetsnämnden (ht 2017)

Ledamot av utbildningsutskottet (2011-2017)

Ledamot av bedömningskommittén för antagning till forskarutbildningen (2015-2017)

Undervisning

Security and Constitutional Law (kursansvarig och lärare)

Konstitutionell rätt (kursansvarig och lärare)

Terminskurs 1 (lärare)

Comparative Constitutional Law (kursansvarig och lärare)

Democracy and Human Rights in European Context (lärare)

European Constitutional Law (lärare)

Russia and the International Legal Order (kursansvarig och lärare)

Forskningshandledning

Huvudhandledare för doktorand Åsa Elmerot (2010-2017)

Huvudhandledare för Anni Carlsson (fd Kolehmainen) (2016-)

Huvudhandledare för Tom Mulisa (2015-)

Biträdande handledare till Yaffa Epstein (2014-2017)

Biträdande handledare till Einar Delfrate

Biträdande handledare till William Underwood (2020-)

Utmärkelser

Lovande Innovationsprojekt (2017)

Martin H:son Holmdahl priset för arbete med mänskliga rättigheter (2008)

Nominerad av rektor för Uppsala universitet till Pro Futura (2007)

von Bahr priset för förtjänstfull doktorsavhandling (2005)

STINT doktorandstipendium (2002-2003)

Gästforskarvistelser utomlands

Georgetown Law School, Institute for National Security and Law, Georgetown University, Washington D.C., hösten 2016, våren 2017.

International Chair, LUISS Guido Carli University, Rom, april 2016.

Department of European and Eurasian Affairs vid The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D.C., hösten 2013.

Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, American University, Washington D.C., våren 2006.

Institutet för stat och rätt, Ryska vetenskapsakademin, Moskva, 2002-2003.

Washington College of Law, American University, Washington D.C., hösten 2003.

Medlemskap

Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning

Nordiskt administrativt förbund

International Association of Constitutional Law

International Society of Public Law

Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien

Svenska avdelningen för Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning

Intresseområden

Konstitutionell rätt, komparativ konstitutionell rätt, EU:s konstitutionella rätt, internationella socialiseringsprocesser, demokrati och rättsstatlighet, nationell säkerhet, krisberedskap, transnationell rätt, människohandel, polisrätt, ssk. internationellt och europeiskt polissamarbete, integritetsfrågor, mänskliga fri- och rättigheter, tvärvetenskaplig forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Jonsson Cornell
Senast uppdaterad: 2021-03-09