Eva Lindberg

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
Eva.Lindberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4061018-6173814
Fax:
018-611 0228
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 40, plan 5
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40, plan 5
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Professor, prefekt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Lindberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09