Tobias Sjöblom

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Tobias Sjöblom

E-post:
tobias.sjoblom[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 5036
Mobiltelefon:
070-1679039
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Prefekt vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

Mobiltelefon:
070-1679039
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tobias Sjöblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09