Tomas Edvinsson

Professor , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
tomas.edvinsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3130
Mobiltelefon:
070-4250873
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kort presentation

Tomas Edvinsson is a professor in Solid State Physics, directing a research group working on low dimensional materials for solar cells, water purification, and solar fuels. He is the author of 140+ scientific publications and project leader for several national projects from the Swedish research council, the Swedish Energy Agency, and work package leader in a European H2020 project within electro-fuels. He act as reviewer for several national and larger international grant organizations.

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: solar fuels solar cells raman spectroscopy quantum dots photocatalysis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tomas Edvinsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09