Krister Östlund

1:e Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Äldre tryck och specialsamlingar

E-post:
krister.ostlund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 5464
Mobiltelefon:
070-1679255
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Disputerade i latin 2000 på en avhandling om språkforskaren Johan Ihres (1707-1780) skrifter om runornas äldsta historia och deras införande i Sverige. Har därefter fortsatt att arbeta med akademiskt/vetenskapligt latin.

Sedan hösten 2000 har jag varit anställd vid universitetesbiblioteket; 2000 - 2008 som vetenskaplig samordnare/katalogisatör i det stora projekt som syftade till att katalogisera och digitalisera Erik Wallers handskriftssamling:http://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/wallersamlingarna/wallers-handskriftsamling/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Krister Östlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09