Peter Svedlindh

Professor i fasta tillståndets fysik vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
peter.svedlindh[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3135
Mobiltelefon:
070-4250137
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09