Jenny Gustafson Backman

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
jenny.backman[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2715
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ph.D. Candidate in Business Studies

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är ekonomiskt beslutsfattande - speciellt hur känslor påverkar både små och stora beslut. Ett relaterat intresse är hur själva presentationen av ekonomisk information påverkar mänskliga bedömningar och beslut.

Undervisning

Lärare på kursen "Management Analysis and Action"

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Gustafson Backman
Senast uppdaterad: 2021-03-09