Hedvig Mårdh

Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
hedvig.mardh[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

vik. Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
hedvig.mardh[AT-tecken]konstvet.uu.se
Fax:
018-471 2892
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning undersöker jag kulturarvsprocesser och iscensättningen av kulturarv. Under 2017 avslutades avhandlingsprojektet A century of Swedish Gustavian style: Art history, cultural heritage and neoclassical revivals from the 1890s to the 1990s. Idag är jag aktiv som forskare i ett Formasprojekt om psykiatrins kulturarv vid Centrum för genusvetenskap samt som lektor vid Konstvetenskapliga institutionen. Sedan mars 2019 arbetar jag även som lektor i kulturstudier vid Karlstad universitet.

Tidigare verksam som bebyggelseantikvarie och museiassistent vid Gunnebo slott och trädgårdar, Mölndals stadsmuseum, Uppsala linneanska trädgårdar, Noble&Haag.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

A Century of Swedish Gustavian Style investigates the cultural history of the concept of style, its uses and influences on the processes of heritage. The study includes some of the most important arenas for mediations of the Gustavian style: written text, illustrations, exhibitions, artworks, advertising, furniture, films as well as historically informed performances from the 1890s until the 1990s. Moreover, the study shows how academia, Swedish art history, commercial enterprises, historical societies and museums have supported and generated narratives about the Gustavian style that have kept the style relevant in a changing society. The Gustavian style has played an active role as a compelling expression of a politics of representation that has reflected current power relations. Canonisation, institutionalisation and professional networks have, in different ways, supported the Gustavian style, making it part of an officially sanctioned cultural heritage, and the national art historical canon. Furthermore, it has been used to promote certain aesthetic and commercial arguments concerning national identity and ideas about taste and class. It has often been claimed by the elite, but has also been popularised, recognised and used by many. It has thus become a neutralised and dominant way of understanding Swedish history, and part of an authorised heritage discourse.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hedvig Mårdh
Senast uppdaterad: 2021-03-09