Magnus Strand

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
magnus.strand[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1242
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsledare inom handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen.

Redaktör för Europarättslig tidskrift (ERT).

Projektledare för ett forskningsprojekt om användning av artificiell intelligens inom finansmarknaderna och deltar i ytterligare två. Projekten finansieras av WASP-HS.

Allmän forskningsbakgrund inom kommersiell EU-rätt och civilrätt. Publicerade arbeten handlar framför allt om olika frågor som kan uppstå i samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt.

Kalmar nations proinspektor.

Akademiska meriter: JD, docent

Forskningsledare handelsrätt, Uppsala universitet, 2021-

Ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, 2020-

Studierektor handelsrätt, Uppsala universitet, 2016-2020

Deltidsprofessor, Europeiska universitetsinstitutet (Florens), 2019-2020

Docent i europarätt, Uppsala universitet, 2018

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2016-

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2015

Juris doktor, Uppsala universitet, 2015

Juris kandidat, Lunds universitet, 2006

Filosofie kandidat, Uppsala universitet, 2006

Ledamot av styrgruppen för Svenska Nätverket för Europarättsforskning 2012-2015

Koordinator för Uppsala universitets deltagande i European Law Moot Court Competition 2008-2012

Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala 2006 - 2008

Pågående forskning:

Leder projekten ”AI and the Financial Markets: Accountability and Risk Management with Legal Tools” och “AI-based RegTech” vid Uppsala universitet. Forskargruppen inkluderar också Annina H Persson, Malou Larsson Klevhill, Johanna Chamberlain och Andreas Kotsios. Rekrytering pågår dessutom av en biträdande universitetslektor och minst två doktorander. Projekten finansieras av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) och pågår från 2021.

Annan pågående forskning avser finansmarknadernas reglering och myndighetstillsyn över finansmarknaderna. Forskningen har bedrivits inom det internationella projektet ” A Centralisation of Rulemaking in Europe? The Legal and Political Governance of the Financial Market”. Projektet, som avslutas 2021, har många deltagare i ett flertal länder och finansierades av Vetenskapsrådet. Deltagit i projektet som deltidsprofessor vid Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florens.

Tidigare forskning avser främst EU-rättens samspel med svensk (och annan nationell) rätt, och hur detta bör hanteras vid lagstiftning och rättsskipning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Strand
Senast uppdaterad: 2021-03-09