May-Britt Öhman

Forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
may-britt.ohman[AT-tecken]cemfor.uu.se
Telefon:
018-471 2193
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Buoris! Hej! FD Teknikhistoria, KTH, 2007. Docent i miljöhistoria, Åbo Akademi 2020. Verksam vid CEMFOR sedan 2018.

Lule/skogssame, Tornedalen

Se www.maybrittohman.com

Centr f genusvetenskap UU 2008-18

Fokus: STS, Säkerhet dammsäkerhet risk resiliens miljö innovation energi teknik- o vetenskapshistoria historia kolonialhistoria urfolksmetodologi/teori samiskrelaterade studier postkolonial teori /dekoloniserande metoder hållbarhet Arktis. feministisk teknovetenskap. rasism bosättarkolonialism.

Nyckelord: climate change disaster risk reduction disaster vulnerability science studies technology studies history of ideas and science human security environmental issues sociotechnical systems philosophy of science gender technoscience resilience sustainable development racial biology feminist technoscience healing from colonial traumas land based education land based knowledge settler colonial studies indigenous studies historical traumas ego histoire dam safety indigenous peoples knowledges ecbiwa001 gopole004 esdeve007 climet002 grinno011 phhith005 envmed008 citbui009 coinri006 indigenous peoples expertise ipmihr010

Docent i miljöhistoria, 2020, ÅA. Fil.Dr i Teknikhistoria, KTH, 2007. Verksam vid CEMFOR sedan 2018.

Uppdrag:

Expert i Renmarkskommittén (N 2021:02) 2023--- pågående

Webbsida: www.maybrittohman.com med blogg

www.samelandsfriauniversitet.com

Publications:

Please see my publications at

Researchgate.net www.researchgate.net/profile/May_Britt_Oehman

Academia.edu http://uppsala.academia.edu/MayBritt%C3%96hman

Google Scholar http://scholar.google.se/citations?user=NxHCRrkAAAAJ

Research projects

2022-2027 Co-lead Pathway T5 - Decolonising Science and Education of ⴰⵔⵔⴰⵎⴰⵜ Ărramăt: Strengthening Health And Wellbeing Through Indigenous-Led Conservation and Sustainable Relationships With Biodiversity https://arramatproject.org/ Projektbudget 24 M CAD (184 MSEK)
Baserat vid University of Alberta, Canada

2023-2024 SING Sábme - platsbaserat forskningsprojekt finansierat inom Arramat (ca 600 000 SEK)

2023-2027 Medsökande i "Driva förändring med rättvisa: invävning av urfolksperspektiv för att belysa konsekvenserna av omställningen till vindkraft", baserat vid Stockholm Resilience Centre (FORMAS, 10 MSEK)

2022-2025 Huvudsökande. "Sijddaj máhttsat betyder "kommer hem" på lulesamiska
Vetenskapsrådet, Dnr 2021-03080, 6 120 000 SEK

2022-2024 Huvudsökande. Miljörättvisa, urfolks landbaserade kunskap och social hållbarhet i Sábme
FORMAS Dnr 2021-01723, 3 000 000 SEK.

2022-2025 Urfolksperspektiv på skogsbränder och torka i klimatförändringarnas spår: Sápmi
FORMAS Dnr 2021-01002, 4 000 000 SEK
Huvudsökande: Dr Ignacio Acosta

2023-2027 Postdoctoral supervisor inom projektet "Militarised Indigenous Borderscapes: Reconfiguring geographies of war and borders", Finlands Akademi.

2020-2022 Pandemi i det (sub) arktiska norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län FORMAS akutlysning 2020, 3,089 MSEK

2019-2022 Main applicant Living without oil?! Rethinking relations with lands and waters with Indigenous Land Based Expertise for a transition towards a fossil free welfare society, FORMAS Dnr 2019-01975, 7,5 MSEK within the Swedish National Research Programme on Climate

2017-2019 main applicant. FORMAS. Indigenous Climate Change Studies: Indigenous Expertise meets Western Technological Design and Innovation 8,933 MSEK.

2017-2019 main applicant. FORMAS, framtidens forskningsledare: ”Säkra och Hållbara Energiframtider: Antaganden och Handlingar, Visioner och Beslut” (Safe and Sustainable Energy Futures: Assumptions and Actions, Visions and Decisions) 2 997 MSEK

2017-2019, co-applicant and scientific responsibility for Feminist and Indigenous methodologies/theories. Artistic research. Swedish Research Council, Vetenskapsrådet. Att ge mig mitt perspektiv: Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet, main applicant and initiator: Katarina Pirak Sikku. 5 MSEK

2016-2018 Science, validation, partial perspectives: Knowledge production beyond the norms” SEK 2,6 MSEK Faculty of Arts, Uppsala University http://www.histfilfak.uu.se/scival/

2012-2015 Rivers, resistance and resilience: Sustainable futures in Sápmi and in other indigenous peoples’ territories (FORMAS 6 MSEK) Öhman project leader.

2010-2012 Project leader and initiator - Swedish Research Council (Vetenskapsrådet): “DAMMED: Security, risk and resilience around the dams of Sub Arctica” initiator and project leader (in total 4 participants, UMU, LTU, KTH and UU);

2012-2014 Swedish Research Council, (Vetenskapsrådet) SEK 3 million (with Dr. Seema Arora Jonsson at Swedish Univ. of Agricultural Sciences, SLU, Uppsala) “Gender and Sustainable Development: Policy and Practice in Environmental Management”. Co-applicant.

2012-2014 Senior researcher (part-time) and research co-ordinator for CfG, member of research council, to the Mind and Nature research project financed by Faculty of Arts, Uppsala Univ., 2012-2014, SEK 4,5 million.

2008-2010 PostDoc Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)

PhD project “Swedish Energy Assistance in a Historical Perspective”, financed by Sida-Sarec and also part of the “Science, Technological Change, and Industrial Innovation” 1996-2008 financed by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Dissertation 2007: Taming Exotic Beauties: Swedish Hydro Power Constructions in Tanzania in the Era of Development Assistance, 1960s - 1990s http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4426

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

May-Britt Öhman
Senast uppdaterad: 2021-03-09