Wei Xia

Professor , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
wei.xia[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3128
Mobiltelefon:
073-7895686
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Professor i tillämpad materialvetenskap

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am responsible for the research on “Biomaterials: synthesis and characterization” within the Materials in Medicine group in the Division of Applied Materials Science, Department of Materials Science and Engineering, located at the Ångström Laboratory. My research interests are mainly in biomedical materials:

  • Advanced Glass Ceramics for dental applications
  • Nano-structured bioactive ceramics for bone repair and regeneration
  • Antipathogenic Materials
  • Ceramics for DDS, e.x. Guided neuron growth, ASIT, Pain reliever, Transdermal delivery
  • Additive Manufacturing in Ceramics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09