Gry Hulsart Billström

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Gry Hulsart Billström

E-post:
gry.hulsart_billstrom[AT-tecken]mcb.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Handledare vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Plattformen för preklinisk PET-MRI

E-post:
gry.hulsart[AT-tecken]ilk.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Dag Hammarskjöldsv 14C, 3 tr
751 83 Uppsala

Kort presentation

Du kan hitta mer information om vår forskning på Translational Imaging.

Nyckelord: biomaterials translational research regenerative medicine orthopaedics biological responses in vivo imaging

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gry Hulsart  Billström
Senast uppdaterad: 2021-03-09