Jannica Heinrichs Lindgren

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
jannica.heinrichs[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3085
Mobiltelefon:
070-5842349
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jannica Heinrichs Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09