Alexandra Petrulevich

Biträdande universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
alexandra.petrulevich[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1277
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr i nordiska språk, forskare, biträdande universitetslektor

Nyckelord: digital humanities manuscripts language contact research infrastructure onomastics east norse old norse language history gis for language study scandinavian languages medieval literature norse perception of the world spatial humanities spatiality digital research infrastructures place-name policymaking large-scale cadastral maps of the swedish empire

Yrkeserfarenhet

6/2022– Medsökande/forskare i infrastrukturprojektet Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar (Riksbankens jubileumsfond, IN21-0003), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

1/2022– Projektledare i NOS-HS-projektet Linking, Building and Sustaining Humanities Digital Spatial Infrastructures for Research in the Nordic Countries (NOS-HS, 345105), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

10/2021– Biträdande universitetslektor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

6/2021– Projektledare i projektet Att försvenska den Andre: namnpolitiken i storskaliga geometriska kartor från stormaktstidens Sverige (1630–1700) (Riksbankens jubileumsfond, P20-0105), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

2/2021–9/2021 Universitetslektor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

3/2017–1/2021 Forskare i infrastrukturprojektet inom digital humaniora Fornnordisk omvärldsuppfattning (Riksbankens jubileumsfond, IN16-0093:1), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Arbetsuppgifter i sammanfattning:

Föräldraledighet: 1–12/2022 10 %, 6–12/2021 8 %, 2–6/2021 30 %, 09/2020–1/2021 20 %, 10/2019–09/2020 40 %, 02–10/2019 60 %, 11/2018–02/2019 100 %

11/2017–1/2018 Timlärare, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

8/2016–2/2017 Vikarierande universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

8–10/2016 Timlärare, Institutionen för nordiska språk, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

1/2011–5/2016 Doktorandanställning, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Internationell yrkeserfarenhet

2011–2022 Flertalet muntliga presentationer på internationella konferenser och gästföreläsningar vid utländska lärosäten, senast: 18th International Saga Conference, Helsingfors, Finland, 7–14 augusti 2022

HT 2022 Visiting Research Fellow, Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet

HT 2013 Tjänstledig från doktorandanställningen pga. externt finansierat fältarbete rörande ortnamn i Pommern, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald

HT 2012 Arbete med handskrifter av Knýtlinga saga, Nordisk Forskningsinstitut, Köpenhamn 8/2011 Arbete med handskrifter av Knýtlinga saga på Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum och Landsbókasafn Íslands, Reykjavík

Utbildning

Aktuella förtroendeuppdrag

Avslutade förtroendeuppdrag

Pågående projekt

Infrastrukturprojektet Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar (Riksbankens jubileumsfond, IN21-0003), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Projektledare: Lasse Mårtensson

NOS-HS-projektet Linking, Building and Sustaining Humanities Digital Spatial Infrastructures for Research in the Nordic Countries (NOS-HS, 345105), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Projektledare: Alexandra Petrulevich

Att försvenska den Andre: namnpolitiken i storskaliga geometriska kartor från stormaktstidens Sverige (1630–1700) (Riksbankens jubileumsfond, P20-0105, 2021–2024), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Projektledare: Alexandra Petrulevich

Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltiden (Riksbankens jubileumsfond, IN16-0093:1, 2017–2021), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: ett treårigt externt finansierat infrastrukturprojekt inom digital humaniora.
Projektledare: Jonathan Adams

Mina ansvarsområden i projektet:

 • Leder nätverksprojektet inom spatial humaniora, GIS for language study (LanGIS)
 • Leder samarbetet med IT-avdelningen, Uppsala universitet
 • Ansvarig för designunderlag för databas och webbsida för externa användare
 • Excerpering av lokalitetsbaserade data ur medeltida fornsvenska handskrifter
 • Ansvarig för sociala medier

Avslutade projekt

GIS for language study (LanGIS), Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet: ett tvåårigt nätverksprojekt inom spatial humaniora som omfattar deltagare från två av Språkvetenskapliga fakultetens fyra institutioner, Universitetsbiblioteket och Institutet för språk och folkminnen (2017–2019). Roll: projektledare, vilket innebär huvudansvar för:

 • planering, utformning och genomförande av projektets aktiviteter
 • projektets ekonomi och administration
 • kommunikation mellan nätverkets medlemmar samt med andra aktörer vid Uppsala universitet och andra lärosäten

Forskningsintressen

 • Digital humaniora i allmänhet och spatial humaniora i synnerhet
 • Spatialitet och rumslighet i nordiska vikingatida och medeltida material
 • Framväxten av namnpolitik i Sverige (från stormaktstiden och framåt)
 • Språkhistoria och särskilt språkkontakt som förklaringsfaktor i språkhistoriska undersökningar
 • Namnforskning med fokus på namn i språkkontakt, namnreplikation och namnanpassning
 • Nordisk filologi med inriktning mot namnforskning, variation i namnformer i handskrifter
 • Runologi med inriktning mot namnforskning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexandra Petrulevich
Senast uppdaterad: 2021-03-09