Oscar Pripp

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
oscar.pripp[AT-tecken]etnologi.uu.se
Telefon:
018-471 2286
Mobiltelefon:
070-1679070
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Docent vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

Mobiltelefon:
070-1679070
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lektor, docent, i etnologi och studierektor på grundutbildningen. Min forskning är inriktad på frågor om mångfald och migration. Under senare år har det framförallt handlat om mångfald inom kultursektorn, t.ex. de statliga kulturinstitutionerna. Det nuvarande forskningsprojektet är inriktat på musikens betydelse inom föreningar bildade på etnisk eller nationell grund. I övrigt arbetar jag aktivt med organisationers mångfaldsarbete, till exempel inom skolvärlden.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oscar Pripp
Senast uppdaterad: 2021-03-09