Jannika Andersson Chronholm

Universitetsadjunkt vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
jannika.chronholm-andersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3520
Mobiltelefon:
073-4697227
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:10263 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: excellent lärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jannika Andersson Chronholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09