Eva Jangland

Universitetslektor Docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
Eva.Jangland[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 3722
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, docent i omvårdnad och forskargruppledare (Forskargrupp Omvårdnad.) Arbetar i Specialistsjuksköterskeprogrammet. Förenad anställning på Akademiska sjukhuset och är forskningsledare för omvårdnad inom verksamhetsområde kirurgi. Forskningsområden: Personcentrerad vård, Fundamentals of Care, patientdelaktighet, kompetens och professionsutveckling (RN, NP, CNS). Medlem i International Learning Collaborative.

Akademiska meriter: PhD, RN, Docent

Nyckelord: ledarskap kompetensutveckling specialistsjuksköterska fundamentals of care handledning patientdelaktighet personcentrerad vård evidensbaserad praktik specialistsjuksköterskeprogrammet patient perspective professionsutveckling medicinsk humaniora avancerad specialistsjuksköterska patient som medaktör kirurgisk omvårdnad grundläggande omvårdnad

Undervisar i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård, operationssjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och kirurgisk vård.

Tidigare ledamot och vice ordförande i Programkommittén för Sjuksköterskeprogrammen (Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)

Ledamot Insitutionsstyrelsen, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Ledamot FUG-grupp, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Handleder och examinerar examensarbeten på avancerad nivå.

Handledare till doktorander.

Examinator till doktorander

Tidigare kursansvarig och examinator Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård.

NFSKs forskarpris 2022.https://www.nfsk.se/sv/stipendier/nfsks-forskarpris/2022/stipendiat

Forskningen fokuserar på att studera hur en personcentrerad vård som är patientsäker kan uppnås inom kirurgisk vård och högteknologiska vård för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten och dennes närstående och hur vården i denna komplexa vårdmiljö kan utformas så att patientens grundläggande vårdbehov säkerställs. Ett tydligt fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens delaktighet. Häri ingår identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer samt hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper.

Eva Jangland bedriver och deltar i en rad projekt nationellt och internationellt med fokus på tillämpning (i klinik och utbildning) och utveckling av det teoretiska ramverket Fundamentals of Care. Ramverket belyser betydelsen av en personcentrerad vård som tillgodoser patienternas grundläggande vårdbehov.

Ett annat fokus är kompetens och professionsutveckling för sjuksköterskeroller på olika nivåer samt behovet av handledning och stöd i yrket. Ett forskningsprojekt fokuserar på utvärderingen av ett handlednings- och mentorsprogram på Akademiska sjukhuset som i verksamheten benämns som ’Professionssteget’. Ett nationellt samarbete utvärderar framgångsfaktorer för professionell utveckling för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård.

Tidigare projekt och samarbeten både nationellt och internationellt har fokuserat på utveckling och implementering av Nurse Practitioner inom kirurgisk vård i Sverige.

Pågående projekt:

inCHARGE:Innovations to utilize nurses’ competence and achieve personcentred care – theory goes to practice (PI).

A multi-faceted mentoring programe in a large university hospital. A multiple-case study.

Framgångsfaktorer för professionell utveckling för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (samarbete, Malmö universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet).

EURO2CARE: Exploring European bedside nurses’ perspectives on fundamental care and the Fundamentals of Care framework. (Collaboration Sweden, Denmark, Netherlands and UK).

Hälsorelaterad livskvalitet och upplevelser av information och omhändertagande vid screening och uppföljande kontroller av bukaortaaneurysm. EJ huvudhandledare för Linda Lyttkens

Patients with complex aortic diseases – Using patients’ experiences and outcomes to improve care after staged aortic surgery. EJ huvudhandledare för Linda Haakseth.

Decompressive craniectomy performed during neuro intensive care – effects of nursing interventions and patient recovery. EJ bihandledare för Henrietta Gustafsson (Institutionen för Neurovetenskap).

Patient participation and patient as co-actor. EJ huvudhandledare för Anna Hult.

A national mapping of nurse recruitment ads in Sweden

Patienters upplevelse av att leva med neuroendokrin tumörsjukdom samt omvårdnadsbehov och erfarenhet av den omvårdnad de fått i samband med kirurgi. En intervjustudie guidad av Fundamentals of Care

Tillämpning av ett teoretiskt ramverk i undervisning på avancerad nivå. En kvalitativ studie.

Avslutade projekt (övergripande urval).

Patient participation and the implementation of the Tell-us Card.

Implementation and role development of Nurse Practitioner in surgical care in Sweden.

SMAAPP research program (Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain - a person-centred approach). A Sweden - Australia joint research programme. Följande doktorandprojekt ingår:Patients with acute abdominal pain. Person-centred fundamental care across the acute care pathway’. EJ huvudhandledare för Therese Avallin. Medicine doktorsexamen 2022.

B: Managers and health professionals in the acute care chain – a need of a shared understanding in the care of patients with acute abdominal pain. EJ bi-handledare för Alexander Tegelberg. Licentiatexamen 2021) (Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap).

Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries. (Sweden (PI), Japan, Australia, UK and Canada)

Patients with Lower Limb Vascular Injuries. Karin Bernhoff. Disputerade 2016. EJ bihandledare.

Thesis:

Eva Jangland disputerade 2011-05-30. Thesis The Patient–Health-professional Interaction in a Hospital Setting

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Jangland
Senast uppdaterad: 2021-03-09