Kerstin Bergh Johannesson

Psykolog vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
Kerstin.Bergh.Johannesson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 8809
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Psykolog vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri - KcKP

E-post:
kerstin.bergh.johannesson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
076-1463040
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10, våning 1
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kerstin Bergh Johannesson
Senast uppdaterad: 2021-03-09