Klaus Leifer

Professor experimentell fysik, ssk analytisk elektronmikroskopi vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
klaus.leifer[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7942
Mobiltelefon:
070-4250981
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Klaus Leifer
Senast uppdaterad: 2021-03-09