Elisabet Nihlfors

Gästprofessor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
elisabet.nihlfors[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
070-5370154
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Prof. i pedagogik med inriktning mot ledarskap, medlem av forskningsgruppen STEP, leder forskningsmiljön Educational Leadership (REL)

Hedersdoktor Malmö Universitet.

Fd Gästprofessor Centrum för Skolledarutveckling, Umeå universiet. Dekan för Fakulteten för Utbildningsvetenskaper (2013-2019), Uppsala universitet.

Vice ordförande i Försvarshögskolans styresle

Akademiska meriter: FD, Docent

Fil dr, Docent i pedagogik, Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala Universitet

Gästprofessor Statsvetenskap, Centrum för Skolledarutveckling Umeå Universitet

Hedersdoktor vid Malmö Universitet

Dekan vid Fakulteten för utbilningsvetenksaper Uppsala universitet

Tidigare Huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet; Utbilningsvetenskapliga kommitté

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elisabet Nihlfors
Senast uppdaterad: 2021-03-09