Peter Sjökvist

Forskare i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Äldre tryck och specialsamlingar

E-post:
peter.sjokvist[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3990
Mobiltelefon:
070-4250695
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent, bibl.ex.

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbiblioteks avdelning för specialsamlingar i arbetsgruppen för äldre tryck. Samordnare i katalogiseringsfrågor inom avdelningen. Operatör för EOD (Ebooks On Demand). Ansvarig för biblioteket vid Lövstabruk, samt adjungerad i Stiftelsen Leufstas arbetsutskott. Samordnare för Poznań-projektet. Sekreterare i IFLA:s Rare Books and Special Collections Section. Medlem i CERL:s arbetsgrupp för Retrospective National Bibliographies.

Fil. dr och docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot nylatin. Har särskilt intresserat sig för tillfällesdiktning, äldre akademiska dissertationer och litterära krigsbyten. Sammankallande i det Nylatinska nätverket i Uppsala, samt en av utgivarna av Bibliotheca Neolatina Upsaliensis. Projektledare för Samuel Älfs Carmina Suecorum Poetarum Latina, finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peter Sjökvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09