Päivi Adolfsson

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
paivi.adolfsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697465
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Fil.dr kostvetare.

Studierektor för huvudämnet folkhälsovetenskap. Programsamordnare för masterprogrammet i folkhälsa. Koordinator för Centrum för forskning om funktionshinder. Tillhör forskargruppen Funktionshinder och habilitering.

Nyckelord: food decision making public health diet food safety funktionsnedsättning kostrelaterad hälsa intellektuell funktionsnedsättning kognitiv funktionsnedsättning utvecklingsstörning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Päivi Adolfsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09