Martin Selin

Administratör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
martin.selin[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5614
Mobiltelefon:
072-9999424
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Selin
Senast uppdaterad: 2021-03-09