Maja Andreasson

Doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
maja.andreasson[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i litteraturvetenskap sedan 2022. Min forskning kretsar kring kollektiva minnen i romaner berättade ur gruppens perspektiv, med en vi-röst.

Då och då medverkar jag även med essäer för OBS i Sverige radio.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Andreasson
Senast uppdaterad: 2021-03-09