Johan Prytz

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
johan.prytz[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2267
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Lektor i didaktik med inriktning matematik. Forskningen handlar till stor del om matematikundervisningens historia. Undervisar främst på institutionens kurser i matematikdidaktik.

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Prytz
Senast uppdaterad: 2021-03-09