Per Wisselgren

Universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
per.wisselgren[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är FD i idéhistoria, docent i sociologi och, sedan juli 2021, universitetslektor i idé- och lärdomshistoria. Mina forskningsintressen kretsar kring vetenskaps- och teknikstudier i allmänhet och samhällsvetenskapernas historia i synnerhet. För närvarande arbetar jag med ett bokprojekt om Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationalisering under kalla kriget (RJ Sabbatical). Jag undervisar på Civilingenjörsprogrammet STS, Samhällsvetarprogrammet och olika kurser i idéhistoria.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Wisselgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09