Mathias Persson

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
Mathias.Persson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6182
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag har på senare tid ägnat mig åt forskning om dels Kungliga Vetenskapsakademiens samhällssyn och politiska kopplingar på 1700-talet, dels Linnélärjungen och globetrottern Anders Sparrmans bilder av Afrika och Europa. Dessförinnan låg mitt fokus på tyska föreställningar om Sverige under samma århundrade. Jag har även skrivit om samspelet mellan vetenskap, religion och science fiction inom ramen för astronomen Peter Nilsons (1937–1998) författarskap.

Akademiska meriter: FD

Filosofie doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, 2009. Tidigare studier i framför allt Uppsala (utöver idé- och lärdomshistoria bland annat historia och statsvetenskap). Jag har bedrivit forskning vid flera utländska lärosäten, senast University of Johannesburg (2017–2018).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mathias Persson
Senast uppdaterad: 2021-03-09