Elias Noreland

Kursassistent vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
elias.noreland[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 6204
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar med administration av institutionens distanskurser, främst i musikteori. Arbetet består till stor del av att skriva in notexempel i olika notskrivningsprogram, som Sibelius och Finale. Jag är också webmaster och ansvarig för institutionens hemsida.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elias Noreland
Senast uppdaterad: 2021-03-09